Elektromechanik w dziale utrzymania ruchu

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
Podanie Twojego adresu e-mail pozwoli nam na prawidłową identyfikację w systemie.
* ✓ OK
Oczekiwania finansowe - netto (na rękę)
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików

KLAUZULA INFORMACYJNA DO CELÓW REKRUTACYJNYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej „RODO”) informuję, iż: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka pod firmą AIB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie (kod pocztowy: 44-190), przy ul. Przemysłowa 22 KRS: 0000442325, REGON: 243139847, NIP: 9691606921 (dalej: „Administrator”)
 2.  Dane kontaktowe Administratora to: 
  tel. +48323357900,
  adres: 44-190 Knurów ul. Przemysłowa 22
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. c/ RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy (t.j. Dz.U.2018, poz.108) (dalej: Kodeks pracy), 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyszłych rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej rekrutacji oraz okres przyszłych rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok, 

 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody,

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO, 

 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, niepodanie danych osobowych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w procesie rekrutacji, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne i nie wpływa na udział Pani/Pana w procesie tej ani przyszłej rekrutacji, 

 9. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

 10. Pani/Pana dane będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w taki sposób, że będzie Pan/Pani podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywiera wobec Pana/Pani skutek prawny w postaci, że konsekwencją takiego przetwarzania będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.